Tranzitno oglašavanje se odnosi na reklame koje su postavljene

na mestima javnog prevoza

 

To mogu biti autobuske stanice, železničke stanice, stanice metroa, aerodromi ili reklame na samim vozilima javnog prevoza na primer autobusima ili vozovima. Ovo su mesta na kojima se okuplja i svakodnevno cirkuliše veliki broj ljudi. Dok čekaju prevoz oni mogu zapaziti Vašu reklamu, koja treba prvenstveno da im privuče pažnju i skrati vreme čekanja.

Reklama treba da bude velikog formata i lako uočljiva

Ljudi se na ovim mestima najčešće ne zadržavaju dugo, tako da reklame ne treba da sadrže puno teksta i informacija. Dakle, reklame treba da budu prilagođene činjenici da imaju za cilj da upoznaju što više ljudi sa Vašim brendom. One mogu biti statične ili pak se smenjivati u zavisnosti od Vaših želja. Ovakva strategija reklamiranja je dobra za podizanje svesti o brendu jer će nesumnjivo na ovim mestima mnogo ljudi doći u kontakt sa Vašom reklamom. To je idealna prilika da uhvatite njihovu pažnju i zainteresujete ih da se bolje upoznaju sa Vašim brendom preko drugih kanala oglašavanja.

Izvor: www.penji.co/