Retail oglašavanje reklamira konkretan proizvod

Retail oglašavanje se koristi u molovima, šoping centrima ili u prodajnim objektima. Predstavlja vrstu spoljašnjeg, ređe unutrašnjeg oglašavanja koje ima za cilj da reklamira određeni brend ili češće proizvod koji se može kupiti u samom objektu. Retail reklame zauzimaju obično velike površine, nalaze se na krovovima, podovima, prozorima ili zidovima prodajnog objekta. Za razliku od bilborda retail oglašavanje nema za cilj da podigne svest o brendu već da izreklamira konkretan proizvod ili uslugu, a ponekad i više brendova koji se mogu kupiti u određenoj fizičkoj radnji koja se nalazi u blizini. Dakle, cilj ovog vida oglašavanja je da što više potencijalnih kupaca poseti samu radnju jer se na taj način povećava mogućnost da kupe određeni proizvod ili uslugu. Vrlo je čest slučaj da se na ovaj način reklamiraju sezonski proizvodi ili proizvodi koji su na popustima.

Veliki supermarketi često koriste retail oglašavanje

Oni koriste ovu vrstu usluge, bilo da je reč o nekoj akciji ili želji da se izreklamira sam proizvod koji je domaća proizvodnja. Generalno je reč o reklamama koje su vezane za određene lokacije odnosno ograničene su samo na objekte u kojima se nalaze. Samim tim njihova ciljna grupa su ljudi koji se kreću u krugu objekta ili dolaze sa ciljem da posete radnju što čini ovaj vid oglašavanja dosta efikasnim.

Izvor: www.mbaknol.com