Outdoor Bilborda

OOH je jedini medij koji nudi konstantnu izloženost. Ne može se isključiti. Vaša poruka ima potencijal da bude viđena 24h dnevno, sedam dana u nedelji.

OOH je efikasan kao samostalan medij, ali i kao podrška media miksu. OOH je nenametljiv medij – ni na koji način ne ometa ljude.

OOH služi za konstantno podsećanje ciljne grupe na vašu medijsku kampanju, Vaš proizvod ili ime kompanije. Ljudi provedu više vremena u pokretu (na ulicama ili u prevozu) nego što provedu čitajući novine ili glredajući vesti na televiziji.

Tipovi outdoor medija:

  • BILLBOARD – osvetljeni i prosvetljeni, reklamni panoi velikog formata na prometnim lokacijama pored saobraćajnica.

 

  • MEGABOARD – bilbordi velikog formata koji su postavljeni na putnim ili magistralnim pravcima na prilazima velikim gradovima. Osvetljeni ili prosvetljeni.

 

  • WALLSCAPE – reklame na zidovima. Reklamni panoi velikog formata koji se postavljaju direktno na fasade zgrada.

 

  • CITY LIGHT – prosvetljeni panoi na stajalištima javnog prevoza ili samostojeći na prometnim lokacijama u gradovima.

 

  • BANDEROLE – prosvetljeni reklamni panoi montirani na stubove javne rasvete pored prometnih saobraćajnica.

 

  • MULTIVISION LED BILLBOARD – Digitalni bilbordi imaju brojne prednosti. Za početak, nemoguće ih je ignorisati. Veoma su svetli, žive boje i pokreti na njima privlače pažnju ljudi. Lako i brzo se menjaju, pa su tako pogodni za kampanje koje podrazumevaju neke promene u toku trajanja (odbrojavanje, datumi, vreme…).