Bilbordi su sekundarni mediji za oglašavanje

Budući da se nalaze na prometnim lokacijama, gde je velika koncentracija ljudi i saobraćaja, kao i zbog svoje upadljive veličine bilbordi su gotovo nezaobilazan deo svake ozbiljne marketinške kampanje. Međutim, u marketinškom smislu, ne daju svi bilbordi isti rezultat, pa kako biste ovaj mediji iskoristili na najbolji mogući način za Vašu kampanju potrebno je da sledite glavna pravila za ovaj vid reklamiranja.

Efektan slogan

Prilikom izrade slogana za bilbord trebate imati na umu da će poruka koju želite da prenesete biti vidljiva Vašoj ciljnoj grupi (prolaznicima, vozačima i drugim ljudima na ulici) u suštini jako kratak vremenski period. Prema istraživanjima putem ovog medija imate prosečno 6 sekundi vremena da uhvatite pažnju ciljne grupe, što znači da napisan tekst mora biti kratak i efektan. U suprotnom nećete uspeti da prenesete željenu poruku, a previše sadržaja neće biti čitljivo. Dakle, za ovaj mediji važi pravilo manje je više – 6 reči ili manje postićiće bolji rezultat nego cele rečenice. Ostatak teksta ostavite za druge vidove reklamiranja.

Izbor slike na bilbordu

Izbor adekvatne slike za bilbord je najznačajniji korak jer ona treba da prenese najveći deo vaše reklamne poruke. Generalno pravilo je da slika na bilbordu treba da bude jasna i atraktivna, odnosno treba da privuče pažnju, ali sadržaj ne sme da bude uznemiravajuć i da ometa svakodnevno funkcionisanje saobraćaja. Imajte na umu da želite da Vaš brend bude zapažen i probudi interesovanje ciljne grupe, a ne da izazovete saobraćajnu nesreću. Slika bi trebalo da „ispriča priču“ umesto teksta i zainteresuje za Vaš brend. Zato je važno da posvetite ovom delu posebnu pažnju i pažljivo odaberete sliku koja će predstavljati Vaš brend na bilbordu.

Više bilborda veća šansa za uspeh

Koliko god da je dobro urađen samo jedan bilbord neće postići željeni efekat. Za to je dobro da u okviru jedne kampanje imate više bilborda sa sličnim sadržajem na različitim lokacijama kako biste postigli što bolji rezultat. Iako će to podići troškove Vaše kampanje na početku, dugoročno gledano mnogo će Vam se više isplatiti.

Izvor:  www.odvratajzing.com