Medijsko planiranje je sastavni deo marketinške strategije. Medijsko planiranje započinjemo prikupljanjem činjenica o proizvodu, tržištu koje napadamo (ciljne grupe, trenutna pozicija proizvoda i mogućnosti) kao i o medijima koje prate ciljne grupe. Posebno treba obratiti pažnju na odabir medija, period oglašavanja i troškove medijske kampanje (budžet određen za taj određeni medija plan).

Medija plan je plan sačinjen na osnovu odgovarajućih demografskih podataka definisanih za određenu reklamnu (advertajzing) kampanju, a koja podrazumeva i adekvatan izbor medija u skladu sa ciljevima kampanje.

Svaka reklamna kampanja sadrži tri osnovna elementa: istraživanje, kreativni deo i medija plan.

Ništa neće pomoći Vašem poslu da raste kao dobro osmišljen i pravilno ciljani oglas

Istraživanje je sistem aktivnosti koje se sprovode uglavnom na terenu kako bi se za odgovarajući proizvod, koji je predmet kampanje, utvrdile karakteristike ciljne grupe ili ciljnog tržišta. Na osnovu ovog istraživanja kreira se plan za sprovođenje celokupne kampanje. Veoma je važno da, pre sprovođenja istraživačkog procesa na terenu, organizacija ima jasno definisan cilj kampanje.
Po završetku istraživačkog postupka pristupa kreiranju se poruke. Za kreativna rešenja u odgovarajućem formatu (TVC, radio, print) se izrađuje medija plan. Svaki medija plan podrazumeva definisanje budžeta kojim će biti kupljeno odgovarajuće medijsko vreme ili prostor, izbor samih medija i distribuciju medijskog prostora i vremena u skladu sa budžetom.

Period oglašavanja

Period oglašavanja je vremenski period u kojem će prethodno navedena sredstva biti utrošena; budžet za dolazeću godinu, period maksimalne prodaje određenog proizvoda (peak selling season) ili promotivni period koji podržava prodaju. Sve gore navedene stavke određuju period oglašavanja, jer medija plan je celina koja objedinjuje sve njih i strateški iskorišćava maksimalni potencijal i vremena i određenog medija korišćenog u planu. Svaki medija plan poseduje tačno određeni datum svog početka i završetka.

Poslednji korak u svakom medija planu je prosleđivanje oglasa i dispozicije emitovanja izabranim medijima, a posle same kampanje i njeno vrednovanje, tj. post-evaluacija.

Izvor: http://edukacija.rs