Banderole su reklamni panoi na stubu javne rasvete i namenjeni su:

• oglašavanju malih privrednika u obliku putokaza
• oglašavanju velikih oglašivača u obliku putokaza za njihove distribucijske centre ili
• kao lokalna image kampanja u sklopu nacionalnih kampanja, dakle lokalno pojačanje nacionalne distribucije.

Kampanja na banderolama aktivna je 24 sata, što znači da je izložena 24 sata pogledima potencijalnih korisnika.
Uz kvalitet, ova reklama  je jednostavna uz niske troškove realizacije kampanje.

Prednosti ovakvog vida oglašavanja su u tome:

• što su reklamni panoi postavljeni na glavnim gradskim saobraćajnicama i u gradskim centrima gde je frekvencija saobraćaja i kretanja ljudi i potencijalnih korisnika veća nego na obilaznicama i saobraćajnicama izvan naselja i gradova
• rentabilni su jer je uz kvalitet, ova vrsta reklame je jednostavna i sa nižim troškovima realizacije kampanje u odnosu na druge outdoor medije
• uočljivi su jer su najčešće reklamni nosači osvetljeni LED rasvetom.