Sigurno se dešavalo dok čekate na stanici javnog prevoza ili pak šetate gradom da zapazite prosvetljene reklamne panoe tzv. City light. City light je vid outodoor oglašavanja i idealan je medij za reklamne kampanje i direktnu komunikaciju sa krajnjim korisnicima, obzirom na svoj mali format i poziciju koja je blizu klijentima, kako danju tako i noću (backlight osvetljenje).

Najpogodniji su za komunikaciju kratkoročnih reklamnih poruka i kampanja koje treba da ispune kriterijum masovnosti i prisustva u najužem gradskom jezgru. Postavljeni u okviru stajališta javnog prevoza ili kao samostojeći na atraktivnim lokacijama, citylighti formiraju široko rasprostranjenu urbanu mrežu koja omogućava odličnu pokrivenost.

Za ovakve reklamne panoe može se koristi i poster izrađen od backlight vinila (tzv. vinil) koji je iz jednog dela te se zbog svog kvaliteta i vrste može koristiti više puta, odnosno može se rotirati sa jedne lokacije na drugu u toku kampanje, čime se postiže subjektivan efekat većeg prisustva odnosno zastupljenosti što omogućava da reklamnu poruku vidi veći broj ljudi.

Bilborde su prvi put primenili Amerikanci, kačeći reklamne poruke na obične drvene table. Kako je vreme prolazilo dodavali su osvetlenje za večernje i noćno posmatranje, da bi noviji bilbordi imali i unjutrašnje svetlo koje se nalazi u plastičnom kućištu, zaštićeno od atmosferskih nepogoda.

Bilbord je nastao iz fuzije dve reči iz engleskog jezika i to: „bill” što znači račun i „board“ u značenju tabla. Napretkom tehnologije sadašnji bilbordi imaju mogućnost prezentovanja pokretnih slika, uz pomoć jakih reflektora projektuju sadržaj na fasade kuća itd.

Kao što znate bilbordi služe da se reklamni materijal prezentuju velikom broju ljudi koji svakodnevno, uglavnom u saobraćaju, prolaze pored istih. U skladu sa tim, njihova poruka mora da bude kratka, jasna i zanimljiva. Pored reklamne i informativne uloge, u velikim gradovima bilbordi postaju jedni od nosilaca estetske konfiguracije grada, pleneći svojom kreativnošću i impozantnošću.