Storytelling je marketinška strategija, tzv. „pričanje priče’’

Često imamo prilike da čujemo, kao savet, da je u marketingu važno „ispričati priču“ o svom brendu, usluzi i slično. U suštini ova strategija ima za cilj da podigne svest o samom brendu ili usluzi koju nudimo. Opšte je poznato da ljudi vole da slušaju priče jer im je na taj način lakše da se povežu sa određenim brendom ili uslugom. ,,Pričanjem priče“ zapravo pokazujete razumevanje za probleme svojih klijenata, ujedno im nudeći rešenje za iste. Zato je važno da najpre dobro poznajete svoju ciljnu grupu i priču prilagodite njenim potrebama. ,,Pričanje priče“ se ne mora isključivo raditi kroz tekst, već i kroz fotografiju ili video materijal u zavisnosti o kojoj vrsti marketinga je reč. Zadatak priče je da humanizuje Vašu uslugu ili brend, a istraživanja su pokazala da ovakva strategija daje bolje rezultate od prikazivanja

samo direktnih poruka. Ovo je u stvari najubedljiviji način da predstavite sebe (brend ili uslugu) drugima i izvršite pozitivan uticaj na svoje klijente. Bilo da ,,pričate priču“ kroz tekst, fotografiju ili video sadržaj, postoji nekoliko elemenata kojih bi trebalo da se pridržavate kako bi ova strategija bila uspešna.

Uspeh „pričanja priče“ zavisi od nekoliko elemenata

Istaknite ono što Vas čini jedinstvenim u odnosu na druge, ali izbegnite da druge prikazujete na negativan način.Vaša poruka mora biti kratka, ali efektna i jasna (izbegavajte previše sadržaja teksta, fotografija i slično jer ćete samo uneti konfuziju).

  • Ton Vaše priče treba biti srdačan i da stvara osećaj razumevanja.
  • Vaša priča mora imati početak, sredinu i kraj kao i svaka druga priča.
  • Ukoliko je to moguće, pokažite situaciju pre rešavanja problema za uslugu koju nudite.
  • Pokažite izazove i probleme sa kojima ste se suočili.
  • Pustite da Vaše akcije i rezultati govore o uspešnosti Vašeg brenda ili usluge umesto da direktno kažete za sebe da ste najbolji (ovo je nešto što Vaši klijenti sami treba da zaključe o Vama).

Izvor: www.i-scoop.eu