Svetleće reklame ističu vizuelni identitet kompanije

Svetleće reklame predstavljaju jedan od najefektnijih vidova spoljašnjeg i unutrašnjeg reklamiranja jer su daleko uočljivije od klasičnih reklamnih panoa. Osim što skreću pažnju prolaznika na Vašu lokaciju savremene reklame takođe ističu vizuelni identitet i status Vaše kompanije.
Izbor reklame pre svega zavisi od toga da li se postavlja u unutrašnjem ili spoljašnjem prostoru. Kod unutrašnjeg oglašavanja moguća je primena svih vrsta reklama, dok se backlight tekstil ne može koristiti za spoljašnje oglašavanje.

Izbor reklame zavisi od nekoliko činilaca – vidljivost, veličina prostora, poruka koju želite da pošaljete, cena.

Pozicija i visina na kojoj će reklama biti postavljena, okruženje u kojem će se nalaziti, veličina prostora na koju se postavlja, udaljenost sa koje će je prolaznici posmatrati, brzina prolaska vozila, vidljivost pozicije iz različitih pravaca, poruka koju želite da pošaljete, veličina i cena svetleće reklame koju ste u mogućnosti da priuštite utiču na njen izbor. Dobro dizajnirana reklama koja prati boje Vašeg poslovnog identiteta, sa logotipom na sebi učiniće da se kod postojećih i potencijalnih klijenata širi svest o Vašem poslovanju.