Tokom dana ste izloženi mnogim sredstvima masovne komunikacije. Koji od njih će uticati na vašu odluku o kupovini nekog proizvoda i kojima ste podložniji u pasivnoj i aktivnoj fazi „kupovnog ciklusa“, zavisiće pre svega od vaše psihografije , a ona pak zavisi i od vašeg pola, starosti, pripadnosti određenoj socijalno‑ekonomskoj grupi, obrazovanja, interesovanja…

Pasivna faza, prema jednoj od tehnika marketinškog planiranja, jeste ona u kojoj potrošač svesno ili nesvesno donosi odluku o želji da kupi određeni tip proizvoda. U toj fazi ljudi se raspituju, čitaju članke, obilaze prodavnice, pretražuju Internet i pod uticajem su određene grupe medija – časopisa, televizije, uličnog oglašavanja, članaka. Bitno je napomenuti da marketinške poruke s klasičnim pozivom za kupovinu u pasivnoj fazi ne dovode do kupovine. S druge strane, u aktivnoj fazi, odluka je tu. Krenuli ste, primera radi, u kupovinu prenosivog računara i uglavnom znate koje karakteristike i marku želite – u ovoj fazi „advertajzing“ može da odigra ključnu ulogu u finalizaciji odluke, a presudan je izbor poruke i medija koji će je preneti.

*Psihografija je način na koji se opisuju psihološki, ali i drugi faktori koji utiču na stil života potrošača.

Morate da se oglašavate dobro!

Preplavljenost tržišta brojnim proizvodima i porukama uslovila je da više nije dovoljno da se oglašavate da biste uspeli. I tu nastupaju marketinške agencije.

Reklamnu poruku treba plasirati kroz odgovarajući tip medija

U njima rade specijalisti različitih disciplina – od strateških planera, preko kreativaca, medijskih planera, analitičara uspeha komunikacije i nezaobilaznog odeljenja za rad s klijentima. Ovi ljudi su vam potrebni da biste dobili efikasnu i britku kampanju koja će biti prilagođena različitim medijima koje „primaju“ vaši potencijalni kupci. Reklamnu poruku treba plasirati kroz odgovarajući tip medija kako bi se obezbedilo da svaki pojedinačni korisnik primi poruku nekoliko puta u toku kampanje. U ovom će vam pomoći upravo marketinške agencije da odredite koji je tip medija najbolji za potrebe vašeg biznisa bilo da je u pitanju outdoor ili indoor oglašavanje.