Kako ste reagovali kad ste poslednji put čuli neku dobru pesmu? Počeli ste da je pevate i niste mogli da se zaustavite nekoliko dana? Isto je i sa sloganima…Ako je nešto kratko i keči privuklo vašu pažnju, tesko da ćete uspeti odoleti konstantnom ponavljanju dobrog slogana.

Šta je ustvari slogan i kako znamo da je dobar?
Slogan bi bio izdvojeni dio vaše reklame ili kampanje koji je u celosti reprezentuje.

Međutim i pored ove definicije, slogan ima mnogo bitnije značenje.

Naime, vaša robna marka je zaseban entitet – ona postoji na tržištu kao jedinka koja ima svoju personalnost. Svrha te različitosti jest pamtljivost i prepoznatljivost. Vaš proizvod, dakle, kupac mora ne samo prepoznati, nego i upamtiti. Pamteći proizvod, kupac ga prenosi drugima – prepoznavajući ga, on dobija mogućnost svesno ga odabrati među drugima. (npr. ZNAM da je to SAMSUNG TV. Kupiću SAMSUNG TV jer ZNAM da je to kvalitetna marka, ako ga vidim s drugim markama tv uređaja na polici).

Ova dva elementa – prepoznatljivost i pamtljivost – sastoje se od velikog broja radnji na različitim nivoima: grafički dizajn, ambalaža, reklama, iskustvo i dizajn upotrebe, estetika, lični pristup, distribucija i još niz drugih elemenata koji čine sferu uticaja vašeg brenda. DOBAR SLOGAN nadopunjuje i objedinjuje sve ove elemente.

Ako je slogan kompanije, on npr. u sebi sadrži misiju i viziju koja se izražava jednom (kratkom) rečenicom – ako se radi o proizvodu, on predstavlja bit vašeg proizvoda – ne zaboravite, bit proizvoda može biti nešto mnogo apstraktnije od njegove namene. Bit može biti ona konačna – priželjkivana – posledica njegove upotrebe.

Koji slogan biste odabrali? Odgovor često nije ni jednostavan ni brz – on zavisi od ciljne grupe, postojeće reklamne kampanje i niza drugih faktora. Ako je bit reklamne kampanje recimo u prednosti čišćenja, onda treba malo razmisliti: šta kupac dobija automatskim čišćenjem? Svakako, više vremena za druge stvari.

Slogan bi trebalo da odražava upravo to. Štaviše, bilo bi poželjno da je slogan komičan i/ili inspirativan, i da se lako veže za postojeću kulturu i podneblje u kom ga plasirate. Ako poznajete podneblje, lakše ćete napisati slogan koji je lako pamtljiv i koji se nadovezuje na postojeće šale i krilatice, a kupce emotivno angažuje i obuzima.

Dobar marketing je višeslojan, tako da će slogan diktirati i ostatak vašeg reklamnog nastupa. Pri tome ćete paziti da ga nije moguće vezati za negativne stereotipe, i time (ne)namerno uvrediti neke društvene grupe. Ovakav slogan je idealno povezati s TV reklamom – dobra reklama završava uz slogan koji predstavlja njen prirodni produžetak.

Nije ni čudno da dobri slogani vrede mnogo novca, zar ne?